Töihin

 

Duunirinki

 

* on nuorten omaehtoista toimintaa, jossa on mukana aikuinen valmentaja:

Käytännössä nuoret siis suunnittelevat ja toteuttavat työpalvelun markkinoinnin omien kykyjen ja osaamisen rajoissa sekä tietysti hoitavat tilatut työkeikat. Jokainen Duunirinkiläinen voi itse valita mitä työtä haluaa/pystyy/kykenee tekemään. Valmentaja tukee, ohjaa ja auttaa tarvittaessa nuoria KAIKESSA.

* ryhmässä käydään läpi työelämässä tarpeellisia taitoja erilaisten koulutusten kautta:

Koulutustarve kartoitetaan taitojen ja työkeikkojen luonteen mukaan. Koulutusta voi olla mm. Dogsitter, Lastenhoito, Siivoustyöt jne.

* kokontuu säännöllisesti:

Kokoonnutaan n. kerran viikossa nuopparilla.Tapaamisten aiheina voi olla vaikkapa tehdyn työkeikan "puiminen", verokortin tutkiminen, Duuniringin markkinonnin tehostaminen ym ym. tilanteen mukaan.

* nuorten työnvälistystiimi, jonka kautta nuoret saavat työkokemusta ja palkkaa

Nuoret itse markkinoivat osaamistaan, mutta valmentaja auttaa, tukee ja ohjaa nuoria markkinoinnissa, työn saamisessa, ongelmatilanteissa jne. Lisäksi valmentaja toimii työtilausten välittäjänä. Tekemästään työstä nuori saa sopimusten mukaisen palkan sekä työtodistuksen.

 

 

Muut työt

Onko sinulla hyvä harrastus jonka haluaisit jakaa vaikkapa kavereitten kesken? Ota yhteyttä! Järjestetään sinulle kerhonohjaajakoulutus, jonka jälkeen voi toimia kerhonohjaajana omassa teemakerhossasi tai vaikkapa 4H-kerhossa.

4H ja kunta järjestävät yhdessä päiväleirejä, joihin voit päästä leiriapulaiseksi. Seuraa ilmoittelua ja ota yhteyttä!

Kaikista töistä maksetaan sopimusten mukainen palkka sekä noudatetaan nuoria henkilöitä koskevia lakeja ja säädöksiä. Töistä saat myös työtodistuksen, josta voi olla sinulle paljon hyötyä tulevaisuudessa!

Yrittäjyyskasvatusta ja työelämävalmiuksien edistämistä toteutetaan 4H-järjestössä Kolme askelta työelämään -toimintamallin avulla. Kolme askelta työelämään -mallissa yhdistyvät monipuolinen harrastustoiminta sekä työelämään ja yrittäjyyteen kasvaminen omaleimaisella tavalla.


1. askel: Kerhotoiminta ja TOP (6+)

Lapsi voi tulla mukaan 4H-järjestön toimintaan jo 6-vuotiaana, kun hän liittyy 4H-kerhoon oman paikkakuntansa 4H-yhdistyksessä. Kerhojen toimintamenetelmänä on tekemällä oppiminen. Kerhojen tärkein työvälinen on sähköinen TOP-tehtäväpankki www.4h.fi/top.

2. askel: Työelämävalmiudet ja työllistäminen (13+)

Yli 13-vuotiaille suunnatussa toiminnasa painottuvat työelämävalmiuksien hankkiminen ja oman rahan ansaitseminen. Ajokortti työelämään -kurssilla nuori perehtyy työelämän pelisääntöihin ja työnhakuun. Oman kiinnostuksensa mukaan hän voi kehittää taitojaan edelleen 4H-työelämäkursseilla: lastenhoito-, koiranhoito-, kotityö-, pihatyö- ja metsätyökurssilla. Osaava kerhonohjaaja -kurssilla nuori saa valmiudet toimia 4H-kerhon ohjaajana.


Usein nuorella on mahdollisuus saada työtä 4H-yhdistyksen kautta. Joka vuosi paikalliset 4H-yhdsitykset työllistävät yli 8 000 nuorta.

3. askel: Nuorten yritykset (13+)

Yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret voivat perustaa oman 4H-yrityksen. Perustiedot yrittämisesta nuori saa 4H-yrityskurssilla. 4H-yrittäjällä on aina oma ohjaaja. 4H-yrityksiä toimii yli 250 eri puolilla Suomea. Monet perustavat yrityksen yhdessä ystäviensä kanssa.